Laboratori Agronomi Dan Perlindungan Tanaman Lestari | INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN (IKP)
» MENGENAI KAMI » STAF » Laboratori Agronomi dan Perlindungan Tanaman Lestari

Laboratori Agronomi dan Perlindungan Tanaman Lestari

 KETUA LABORATORI__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 Telefon No.

Kepakaran

Emel

Web

CV

 

Prof. Madya Dr. Ganesan Vadamalai

: 03-9769 4135

: Patologi Tumbuhan (Virologi)

ganesanv@upm.edu.my

https://scholar.google.com/citations?user=jN0vlaEAAAAJ&hl=en&oi=ao

: [Profil]

 

 

PEGAWAI PENYELIDIK_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Telefon No.

Kepakaran

Emel

Web

CV

Dr. Kong Lih Ling

: 03 - 9769 4696

: Molekular Biologi dan Virologi

lihling@upm.edu.my

: https://scholar.google.com/citations?user=8tM5ALoAAAAJ&hl=en

: [Profil]

 

 

 

 

 

 

Telefon No.

Kepakaran

Emel

Web

CV

Dr. Erneeza Mohd Hata

: - tiada -

: Patologi Tumbuhan

erneeza@upm.edu.my

https://scholar.google.com/citations?user=k1G5UMAAAAAJ&hl=en

: [Profil]

 

 PENYELIDIK BERSEKUTU_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 Kepakaran

Emel

Web

CV

Prof. Datin Dr. Siti Nor Akmar binti Abdullah

Jabatan Teknologi Pertanian, Fakulti Pertanian

: Biologi Molekul Tumbuhan

: snaa@upm.edu.my

: https://scholar.google.com/citations?user=FA1u224AAAAJ&hl=en&oi=ao

: [Profil]

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepakaran

Emel

Web

CV

Prof. Madya Dr. Nolila binti Mohd Nawi

Jabatan Perlindungan Tumbuhan, Fakulti Pertanian

: Perniagaantani

nolila@upm.edu.my

https://scholar.google.com/citations?user=Q5r9H7AAAAAJ&hl=en&oi=ao

: [Profil]

 

 

 

 

Kepakaran

Emel

Web

CV

Prof. Madya Dr. Nur Ain Izzati Mohd Zainudin 

Jabatan Biologi, Fakulti Sains

: Patologi Tumbuhan & Mikologi

ainizzati@upm.edu.my

https://schhttps://scholar.google.com/citations?user=nQuQbFwAAAAJ&hl=enolar.google.com/

: [Profil]

 


 

 

 

Kepakaran

Emel

Web

CV

Prof. Madya Dr. Norsida Man 

Jabatan Teknologi Pertanian, Fakulti Pertanian

: Ekonomi Pertanian & Pengembangan Pertanian

norsida@upm.edu.my

https://scholar.google.com.my/citations?hl=en&user=Qa_JzI4AAAAJ

: [Profil]

     

 

 

Kepakaran

Emel

Web

CV

Prof. Madya Dr. Noor Baity Saidi

Jabatan Biologi Sel dan Molekul, Fakulti Bioteknologi Dan Sains Biomolekul

: Patologi Molekul Tumbuhan

norbaity@upm.edu.my

https://scholar.google.com/citations?user=D0_2BcsAAAAJ&hl=en

: [Profil]

PENYELIDIK INTERIM_________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepakaran

Emel

Web

CV

Prof. Dato' Dr. Abdul Shukor Juraimi

Jabatan Sains Tanaman, Fakulti Pertanian

: Sains Rumpai dan Pengurusan Turf

ashukur@upm.edu.my

https://scholar.google.com/citations?user=V-lNmrYAAAAJ&hl=en&oi=ao

: [Profil]

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepakaran

Emel

Web

CV

Prof. Madya Dr. Nur Azura Adam

Fakulti Pertanian, UPM

: Insect Systematics (Morphology and Molecular)

nur_azura@upm.edu.my

https://scholar.google.com.my/citations?user=pz4H69gAAAAJ&hl=en

: [Profil]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepakaran

Emel

Web

CV

Prof. Madya Dr. Khairulmazmi Ahmad

Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC)

: Patologi Tumbuhan

khairulmazmi@upm.edu.my

https://scholar.google.com.my/citations?user=tpKdXuEAAAAJ&hl=en&oi=sra%20

: [Profil]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepakaran

Emel

Web

CV

Prof. Madya Dr. Noorazmi bin Shahuddin

Jabatan Biokimia, Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul

: Biokimia dan Bioteknologi Tumbuhan

noorazmi@upm.edu.my

https://scholar.google.com/citations?user=ihMQEo8AAAAJ&hl=en

: [Profil]

 

 

 

 

 

Kepakaran

Emel

Web

CV

 

Prof. Madya Dr. Zulkefly bin Sulaiman

Jabatan Sains Tanaman, Fakulti Pertanian

: Agronomi

zulkefly@upm.edu.my

https://scholar.google.com.my/citations?

: [Profil]

   

 

 

Kepakaran

Emel

Web

CV

Dr. Norhayu Asib

Jabatan Perlindungan Tumbuhan, Fakulti Pertanian

: Toksikologi Serangga

norhayuasib@upm.edu.my

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=h2VEZSgAAAAJ

: [Profil]

 

Kemaskini:: 18/07/2023 [ainzubaidah]

PERKONGSIAN MEDIA

INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN (IKP)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 1044
+603-9769 4166
BWJYOAM~