MENGENAI KAMI | INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN (IKP)
» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN

IKP merupakan institut di mana penyelidik pelbagai
kepakaran di UPM bekerjasama dan memberi
tumpuan untuk membantu sektor perladangan
Malaysia. Sumbangan UPM melalui penyelidikan dan
perkhidmatan professional akan ditingkatkan di samping
mengukuhkan kerjasama dengan agensi kerajaan dan
swasta dalam sektor perladangan.

WWDXKAo:10:08